Om oss/About us

We are Orthodox ecclesiastical small workshop, which belongs to the Arabic parish of Greek-Orthodox Church Γ.Ο.Χ in Western Sweden, Specialized in making natural candles from honey and soy.
Our candle workshop has been created for support our services, which are targeted the  poor  and all  who  are  in  need,
we  makes  candles  with  prayers,
we Kneads prayer with work, in order to achieve two goals
1. Providing pure light and fire in front of the structure of the Lord
2. Provide aids which  are blended with fasting, prayer and fatigue, to the  others
when  you support  us, you  support others,
our  products is  in  high quality, 100% pure beeswax,  and  100% Eco Soy
Thank  you  for  purchase  from our workshop
 Contact us  on
orthodox.garden@gmail.com
Fr. Spyridon Tanous
Götene - Sweden
Vi är ortodoxa kyrkliga små tillverkare, som tillhör den arabiska församlingen av grekisk-ortodoxa kyrkan  Γ.Ο.Χ  i Västsverige, specialiserade på att göra naturliga ljus från honung och soja.
Vårt ljus workshop har skapats för support våra tjänster, som riktar de fattiga och alla som är i behov,
Vi gör ljus med böner,
Vi knådar bön med arbete, i syfte att uppnå två mål
1. Tillhandahålla rent ljus och eld framför Herrens struktur
2. Ge hjälpmedel som blandas med fasta, bön och trötthet, till de andra
när du stödja oss, stödja er andra,
våra produkter är av hög kvalitet, 100% ren bivax, och 100% Eco Soy
Tack för köp från vår workshop


Kontakta oss på
orthodox.garden@gmail.com
Fr. Spyridon Tanous
Götene - Sverige